แหล่งข้อมูล EDD ภาษาไทย

English

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ที่ต้องการบริการและข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาการจ้างงาน (Employment Development Department, EDD) ด้านล่างนี้คือรายการแบบฟอร์ม สิ่งพิมพ์ และแหล่งข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับ EDD ฉบับแปลเป็นภาษาไทย

หากต้องการถามคำถามและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อโปรแกรมและขอล่ามโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณอาจต้อง ดาวน์โหลด Adobe Reader ฟรี (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เพื่อดูและพิมพ์เอกสารที่เชื่อมโยง

ประกันการว่างงาน   

ประกันการว่างงานเป็นโปรแกรมที่ได้รับทุนจากนายจ้าง โปรแกรมนี้จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะสั้นแก่คนทำงานที่ตกงานหรือถูกลดชั่วโมงทำงานโดยไม่ใช่ความผิดของคนทำงาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการว่างงาน โปรดไปที่ ไฟล์สำหรับการว่างงาน – ภาพรวม (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หมายเหตุ: หากคุณสมัครประกันการว่างงาน โปรดแจ้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่คุณต้องการ เราจะบันทึกไว้เพื่อให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือด้านภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสามารถค้นหาเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาไทยได้ที่นี่ หากต้องการดูเอกสารในภาษาอื่น โปรดไปที่ ประกันการว่างงาน – แบบฟอร์มและสิ่งพิมพ์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

แบบฟอร์มการอุทธรณ์ของกรมพัฒนาการจ้างงาน (DE 1000M/TH)

แบบฟอร์มการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของกรมพัฒนาการจ้างงาน (DE 8498/TH)

จดหมายตอบกลับเกี่ยวกับประกันการว่างงาน (DE 120Z/TH)

หนังสือแจ้งความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางกรณีว่างงานจากภัยพิบัติ (DUA) (DE 429DUA/TH)

หนังสือแจ้งการให้เงินสวัสดิการประกันการว่างงาน (DE 429Z/TH)

หนังสือแจ้งการตัดสินและ/หรือคำวินิจฉัย (DE 1080CZ/TH)

หนังสือแจ้งการตัดสิน (DE 1080MON/TH)

หนังสือแจ้งการยื่นคำร้องขอเงินสวัสดิการว่างงาน (ผู้ขอ) (DE 1101CLMT/TH)

ใบสมัครขอสวัสดิการประกันการว่างงาน (DE 1101I/TH)

ใบสมัครขอสวัสดิการประกันการว่างงานสำหรับความช่วยเหลือกรณีว่างงานจากภัยพิบัติ (DUA) (DE 1101ID/TH)

หนังสือแจ้งการยื่นคำร้องขอเงินสวัสดิการว่างงาน (DE 1101ER/TH)

หนังสือแจ้งการนัดหมาย (DE 1106Z/TH)

คำขอข้อมูลการได้รับเงินค่าจ้างย้อนหลัง (DE 1200/TH)

คำขอสำหรับการยืนยันตัวตน (DE 1326C/TH)

เอกสารที่ยอมรับได้สำหรับการยืนยันตัวตน (DE 1326CD/TH)

หนังสือแจ้งการจ่ายเกินที่อาจเกิดขึ้น (DE 1447/TH)

หนังสือตอบกลับการจ่ายเกินที่อาจเกิดขึ้นและโทษสำหรับการแจ้งข้อความเท็จ (DE 1447CO-BZ/TH)

หนังสือแจ้งการจ่ายเกินที่อาจเกิดขึ้นและโทษสำหรับการแจ้งข้อความเท็จ (DE 1447CO-AZ/TH)

หนังสือแจ้งการปฏิเสธสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการเกิน (DE 1480Z/TH)

หนังสือแจ้งรายได้ที่ลดลง (DE 2063/TH)

แบบฟอร์มการขอต่อไป (DE 4581CTO/TH)

หนังสือแจ้งการสัมภาษณ์เรื่องการมีสิทธิ์รับสวัสดิการประกันการว่างงาน (DE 4800/TH)

หนังสือแจ้งการจ่ายสวัสดิการแบบมีเงื่อนไขระหว่างรอการตรวจสอบการมีสิทธิ์ (DE 5400E/TH)

บัตรเดบิต EDD ที่ถูกส่งคืน (DE 5613/TH)

เลขที่บัญชีผู้ใช้บริการของกรมพัฒนาการจ้างงาน (EDD) (DE 5614/TH)

หนังสือแจ้งการอุทธรณ์และการส่งคำวินิจฉัยของการอุทธรณ์ (DE 6315/TH)

หนังสือแจ้งสิทธิในการรับเงินสวัสดิการประกันการว่างงานระหว่างรอการอุทธรณ์ (DE 6315CC/TH)

หนังสือแจ้งข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสำหรับงาน (DE 8405/TH)

หนังสือแจ้งการตัดสินสำหรับความช่วยเหลือกรณีว่างงานจากภัยพิบัติ (DE 8598DUA-D/TH)

ข้อสำคัญ: UI OnlineSM (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ยังคงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการยื่นข้อเรียกร้องประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance, UI) ของคุณ คุณยังสามารถถามคำถามเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของคุณโดยใช้ UI Online โดยเลือก ติดต่อเรา ที่ด้านบนสุดของหน้าแรกของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณได้รับโทรศัพท์จาก EDD หมายเลขผู้โทรของคุณอาจแสดงเป็น “EDD ของรัฐแคลิฟอร์เนีย” (St of CA EDD) หรือหมายเลขของฝ่ายบริการลูกค้า UI 1-800-300-5616

บริการลูกค้า UI  

รับความช่วยเหลือในการยื่นข้อเรียกร้องทางโทรศัพท์ คำถามทั่วไปเกี่ยวกับ UI และความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ การรีเซ็ตรหัสผ่าน และหมายเลขบัญชี EDD

ชั่วโมงทำการ: 8.00 น. ถึง 19.00 น. (เวลาแปซิฟิก) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หมายเลขโทรศัพท์:

 • ภาษาอังกฤษ: 1-800-300-5616 หากต้องการพูดคุยกับล่าม โปรดแจ้งขอกับตัวแทนในระหว่างการโทรของคุณ
 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารของแคลิฟอร์เนีย (711): แจ้งหมายเลขของ UI (1‑800‑300‑5616) กับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
 • TTY:1-800-815-9387

สายบริการตนเองอัตโนมัติสำหรับ UI   

รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธียื่นข้อเรียกร้องใหม่หรือเปิดข้อเรียกร้องที่มีอยู่อีกครั้งและการชำระเงินที่ออกครั้งล่าสุดของคุณ คุณยังสามารถรับรองผลประโยชน์โดยใช้ EDD Tele-CertSM ขอสำเนาข้อมูลภาษี 1099G ของคุณ และค้นหา America’s Job Center of California ในพื้นที่ของคุณ

ชั่วโมงทำการ: 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์

หมายเลขโทรศัพท์: 1-866-333-4606 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ประกันทุพพลภาพ

ประกันทุพพลภาพ (Disability Insurance, DI) เป็นโปรแกรมที่ได้รับทุนจากการหักค่าจ้างของลูกจ้าง โปรแกรมนี้จ่ายเงินผลประโยชน์แก่คนทำงานที่สูญเสียค่าจ้างเมื่อไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการตั้งครรภ์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ เกี่ยวกับประกันทุพพลภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ขณะนี้เรายังไม่มีเอกสารใดที่แปลเป็นภาษาไทย เราจะให้เอกสารฉบับแปลเมื่อแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการดูเอกสารในภาษาอื่น โปรดไปที่ ประกันทุพพลภาพ – แบบฟอร์มและสิ่งพิมพ์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและรายชื่อที่ตั้งสำนักงาน โปรดไปที่ ที่ตั้งสำนักงานประกันทุพพลภาพของรัฐ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากต้องการติดต่อตัวแทน DI โปรดใช้ ระบบข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติสำหรับ DI (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • หากต้องการขอล่าม
  1. โทร 1-800-480-3287
  2. เลือก ภาษาอังกฤษ
  3. เลือกตัวเลือกเพื่อพูดคุยกับตัวแทน
  4. ขอล่าม
 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารของแคลิฟอร์เนีย (711): แจ้งหมายเลขของ DI (1‑800‑480‑3287) กับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
 • TTY: 1-800-563-2441

ตัวแทนพร้อมให้บริการเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. (เวลาแปซิฟิก) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ข้อสำคัญ: SDI Online เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการยื่นและรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง DI ของคุณ คุณสามารถใช้ SDI Online (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เพื่อถามคำถามที่เป็นความลับเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของคุณและรับการตอบกลับโดยตรง ในหน้าแรกของคุณ

 1. เลือกรหัสข้อเรียกร้องของข้อเรียกร้องในปัจจุบันของคุณ
 2. เลือก Request Claim Update (ขออัปเดตข้อเรียกร้อง) ในส่วนข้อมูลข้อเรียกร้อง
 3. เลือกประเภทคำขอจากเมนูแบบเลื่อนลง แล้วเลือก Next (ถัดไป)
 4. เพิ่มคำถามเฉพาะที่คุณมีในข้อเรียกร้องของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ประกันทุพพลภาพ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การลาดูแลครอบครัว

การลาดูแลครอบครัวโดยได้รับค่าจ้าง (Paid Family Leave, PFL) จ่ายเงินผลประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องใช้เวลาหยุดงานเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยหนัก สร้างความผูกพันกับบุตรที่เพิ่งคลอด หรือร่วมในเหตุการณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเนื่องจากการเกณฑ์ทหารของสมาชิกในครอบครัว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ การลาดูแลครอบครัวโดยได้รับค่าจ้าง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ขณะนี้เรายังไม่มีเอกสารใดที่แปลเป็นภาษาไทย เราจะให้เอกสารฉบับแปลเมื่อแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการดูเอกสารในภาษาอื่น โปรดไปที่ การลาดูแลครอบครัวโดยได้รับค่าจ้าง – แบบฟอร์มและสิ่งพิมพ์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและรายชื่อที่ตั้งสำนักงาน โปรดไปที่ ที่ตั้งสำนักงานประกันทุพพลภาพของรัฐ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากต้องการติดต่อตัวแทน PFL โปรดใช้ ระบบข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติสำหรับ PFL (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • ภาษาอังกฤษ: 1-877-238-4373 หากคุณโทรติดต่อผ่านหมายเลขภาษาอังกฤษ คุณสามารถพูดคุยกับล่ามได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • เลือก ภาษาอังกฤษ
  • เลือกตัวเลือกเพื่อพูดคุยกับตัวแทน
  • ขอล่าม
 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารของแคลิฟอร์เนีย (711): แจ้งหมายเลขของ PFL (1‑877‑238‑4373) กับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
 • TTY: 1-800-445-1312

ตัวแทนพร้อมให้บริการเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. (เวลาแปซิฟิก) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ข้อสำคัญ: คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับ PFL ได้โดยไปที่ ถาม EDD (ภาษาอังกฤษ)

 1. เลือกหมวดหมู่ Paid Family Leave (การลาดูแลครอบครัวโดยได้รับค่าจ้าง)
 2. เลือกหมวดหมู่ย่อย Miscellaneous Inquiry (การสอบถามเบ็ดเตล็ด)
 3. เลือกหัวข้อ Other (Questions) (อื่น (คำถาม))

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ การลาดูแลครอบครัวโดยได้รับค่าจ้าง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การชำระเงินผลประโยชน์ส่วนเกิน

การชำระเงินผลประโยชน์ส่วนเกินคือการที่คุณรวบรวมผลประโยชน์จากการว่างงาน ความทุพพลภาพ หรือ PFL ที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับ สิ่งสำคัญคือต้องชำระคืนเงินที่จ่ายเงินมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินและการดำเนินการทางกฎหมาย สร้างบัญชี myEDD เพื่อเข้าถึง บริการการชำระเงินผลประโยชน์ส่วนเกิน ด้วยวิธีที่สะดวกและปลอดภัยในการจัดการเงินที่จ่ายเงินมากเกินไปทางออนไลน์ของคุณ

หมายเหตุ: บริการการชำระเงินผลประโยชน์ส่วนเกินมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การชำระเงินผลประโยชน์ส่วนเกินและบทลงโทษ (ภาษาอังกฤษและสเปนเท่านั้น)

ติดต่อแผนกการเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ส่วนเกินที่หมายเลข 1-800-676-5737 (ภาษาอังกฤษ) ในช่วงเวลาทำงานปกติและขอล่ามที่พูดภาษาฟาร์ซีได้ เราสามารถช่วยคุณได้ในเรื่อง:

คุณยังสามารถเข้าไปดูที่ สอบถาม EDD เพื่อ เปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้

มีตัวแทนพร้อมให้บริการตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 17.00 น. (เวลาแปซิฟิก) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดเทศกาล พนักงานและผู้จัดจำหน่ายที่พูดได้สองภาษาของเราสามารถช่วยให้บริการแปลและล่ามได้มากกว่า 100 ภาษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาษีหักจากค่าจ้าง

เราดูแลโปรแกรมภาษีหักจากค่าจ้างของแคลิฟอร์เนีย ตลอดจนให้แหล่งข้อมูลและคำแนะนำมากมายเพื่อช่วยเหลือนายจ้าง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ ภาษีหักจากค่าจ้าง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ขณะนี้เรายังไม่มีเอกสารใดที่แปลเป็นภาษาไทย เราจะให้เอกสารฉบับแปลเมื่อแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการดูเอกสารในภาษาอื่น โปรดไปที่ ภาษีหักจากค่าจ้าง – แบบฟอร์มและสิ่งพิมพ์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากต้องการติดต่อตัวแทนภาษีหักจากค่าจ้างหรือต้องการใช้ ระบบข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • ภาษาอังกฤษ: โทร 1-888-745-3886 และขอล่าม
 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารของแคลิฟอร์เนีย (711): แจ้งหมายเลขของฝ่ายให้ความช่วยเหลือด้านภาษีหักจากค่าจ้าง (1-888-745-3886) กับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
 • TTY: 1-800-547-9565

หากต้องการถามคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินผลประโยชน์เกิน โปรดติดต่อส่วนการเรียกเก็บการจ่ายเงินผลประโยชน์เกินที่หมายเลข 1-800-676-5737 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) และขอล่าม

ตัวแทนพร้อมให้บริการเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. (เวลาแปซิฟิก) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและรายชื่อที่ตั้งสำนักงาน โปรดไปที่ ติดต่อภาษีหักจากค่าจ้าง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) โปรดไปที่ ค้นหาที่ตั้งสำนักงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เพื่อค้นหาสำนักงานภาษีหักจากค่าจ้างใกล้คุณ

งานและการฝึกอบรม

เราให้บริการจัดหางานและการฝึกอบรมที่หลากหลายผ่านทาง America’s Job Center of CaliforniaSM ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้หางาน คนทำงานที่ถูกเลิกจ้าง นายจ้าง และอื่น ๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ งานและการฝึกอบรม (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ขณะนี้เรายังไม่มีเอกสารใดที่แปลเป็นภาษาไทย เราจะให้เอกสารฉบับแปลเมื่อแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการดูเอกสารในภาษาอื่น โปรดไปที่ งานและการฝึกอบรม – แบบฟอร์มและสิ่งพิมพ์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

America’s Job Center of California   

โปรดไปที่ ค้นหาที่ตั้งสำนักงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เพื่อติดต่อ America’s Job Center of California ใกล้คุณ หากต้องการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการคนทำงาน

 • ภาษาอังกฤษ: โทร 1-916-654-7799 และขอล่าม
 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารของแคลิฟอร์เนีย (711): แจ้งหมายเลขของบริการคนทำงาน (916‑654‑7799) กับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

หากต้องการหางาน ทำรายการตำแหน่งงานว่าง และเรียกดูบริการจัดหางานออนไลน์อื่น ๆ โปรดไปที่ CalJOBSSM (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดโทรติดต่อ CalJOBS ที่หมายเลข 1-800-758-0398

ข้อมูลตลาดแรงงาน       

หากต้องการถามคำถาม แสดงข้อคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลตลาดแรงงาน

 • ภาษาอังกฤษ: โทร 916-262-2162 และขอล่าม
 • โทรสารภาษาอังกฤษ: 916-651-5784
 • บริการถ่ายทอดการสื่อสารของแคลิฟอร์เนีย (711): แจ้งหมายเลขของข้อมูลตลาดแรงงาน (916‑262‑2162) กับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

หมายเหตุ: เราให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตลาดแรงงานเพื่อช่วยให้พันธมิตรคนทำงานและนายจ้างค้นหา เข้าถึง และใช้ข้อมูลและบริการด้านตลาดแรงงาน โปรดดูรายการหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของที่ปรึกษาตลาดแรงงานในแคลิฟอร์เนียใน ที่ปรึกษาตลาดแรงงานตามเทศมณฑล (PDF) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หน้าแรกของ EDD

เว็บไซต์ของเรายังไม่มีเวอร์ชันภาษาไทย คุณอาจ ไปที่หน้าแรกของ EDD และใช้คุณลักษณะ Google TranslateSM ที่ด้านล่างของหน้าแรกภายใต้ Translation (การแปลภาษา)

ข้อสำคัญ: คุณลักษณะ Google TranslateSM มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คำแปลอาจไม่ตรง โปรดใช้เป็นแนวทางคร่าว ๆ เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของคำแปลจากคุณลักษณะนี้ได้ ดังนั้นจึงไม่รับผิดต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบหน้าที่เป็นผลมาจากการใช้งานคุณลักษณะนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับ Google Translate