Google Translate -ի մասին տեղեկություններ

Google Translate™-ի պատասխանատվությունից հրաժարում

Զբաղվածության զարգացման վարչության (Employment Development Department, EDD) կայքում ներկայացված Google Translate գործառույթը միայն տեղեկատվական նպատակների համար է:

EDD կայքի վեբ էջերը, որոնք ներկայումս անգլերեն են, EDD-ի կողմից տրամադրվող ծրագրի և ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրն են: Թարգմանության մեջ առաջացած ցանկացած անհամապատասխանություն կամ տարբերություն պարտադրող չէ և իրավական ուժ չունի: Եթե թարգմանված կայքում պարունակվող տեղեկատվության վերաբերյալ հարցեր առաջանան, դիմեք անգլերեն տարբերակին:

EDD-ը չի կարող երաշխավորել այս թարգմանության ճշգրտությունը և, հետևաբար, չի կարող պատասխանատվություն կրել թարգմանչական հավելվածի միջոցով ստացված տեղեկատվության ցանկացած անճշտության համար:

EDD կայքում ներկայացված ձևերը և հրապարակումները չեն կարող թարգմանվել Google Translate-ի միջոցով: Որոշ ձևաթղթեր և հրապարակումներ վարչության կողմից թարգմանվում են այլ լեզուներով:

Եթե դուք ապավինում եք թարգմանության վրա կամ օգտագործում եք այս կայքը պաշտոնական նպատակների համար, խնդրում ենք դիմել թարգմանչի՝ ճշտությունն ապահովելու համար:

Google Translate-ի բացառություններ

EDD կայքի որոշակի բաժիններ չեն տրամադրում Google Translate ծառայությունը: Այդ բաժինները ներառում են Աշխատանքի շուկայի տեղեկատվության էջը և EDD-ի առցանց դիմումները:

EDD-ի առցանց դիմումներ

Ներկայումս EDD-ի կայքում կան վեբ դիմումներ, որոնք չեն թարգմանվում Google Translate ավտոմատացված գործիքի միջոցով: EDD-ը բացառել է այդ էջերը և/կամ բաժինները՝ գաղտնի տվյալների անվտանգությունը պահպանելու համար:

Հետևյալ բաժինները չեն ներառում Google Translate-ը՝

  • Հարց տվեք EDD-ին
  • CalJOBSSM
  • Էլեկտրոնային ծառայություններ բիզնեսի համար
  • Զբաղվածության ուսուցման մատակարարների ցանկ
  • eWOTC
  • Առցանց ձևաթղթեր և հրապարակումներ
  • Սեմինարներ աշխատավարձի հարկի վերաբերյալ
  • Նահանգի հաշմանդամության ապահովագրություն (State Disability Insurance, SDI) առցանց
  • Գործազրկության ապահովագրություն (Unemployment Insurance, UI ) առցանց SM

Ընդհանուր տեղեկություն

EDD-ն օգտագործում է Google Translate-ն այս կայքի վեբ էջերի մեծ մասը թարգմանելու համար: Google Translate-ն անվճար, ավտոմատացված ծառայություն է, որը տվյալների և տեխնոլոգիաների միջոցով տրամադրում է թարգմանություններ: Google Translate-ի գործառույթը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակների համար: Թարգմանությունները չպետք է ճշգրիտ համարվեն և պետք է օգտագործվեն միայն որպես մոտավոր ուղեցույց: Google Translate-ի ավտոմատ թարգմանությունները չեն կարող երաշխավորվել որպես ճշգրիտ կամ զերծ սխալներից կամ անհամապատասխան լեզվից:

EDD կայքի վեբ էջերը, որոնք ներկայումս անգլերեն են, EDD-ի կողմից տրամադրվող ծրագրի և ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության պաշտոնական աղբյուրն են: EDD-ը չի երաշխավորում Google Translate-ի միջոցով տրամադրված որևէ թարգմանության ճշգրտությունը, հուսալիությունը կամ տեղին լինելը:  EDD-ն պատասխանատվություն չի կրում Google Translate-ի օգտագործման հետևանքով առաջացած որևէ կորստի համար:

Որոշ ֆայլեր, ձևաթղթեր և այլ տարրեր չեն կարող թարգմանվել, ներառյալ, բայց չսահմանափակելով՝ ձևերը, հրատարակումները, պատկերի կոճակները, բացվող դիտարկիչը, գրաֆիկան, լուսանկարները և որոնման արդյունքները: Բացի այդ, EDD-ի կայքում որոշ դիմումներ չեն թարգմանվում Google Translate-ի ավտոմատացված գործիքի միջոցով:

Google Translate-ը լավագույնս դիտվում է Internet Explorer 9 կամ ավելի նոր տարբերակով կամ Google Chrome-ում:

Եթե դուք ապավինում եք թարգմանության վրա կամ օգտագործում եք այս կայքը պաշտոնական նպատակների համար, խնդրում ենք դիմել թարգմանչի՝ ճշտությունը ապահովելու համար: