EDD ռեսուրսները հայերեն

English

Մենք ձգտում ենք տրամադրել կենսական կարևորության տեղեկատվություն նրանց, ովքեր փնտրում են EDD-ի վերաբերյալ ծառայություններ և տեղեկատվություն:  Ստորև բերված է EDD-ի ձևաթղթերի, հրապարակումների և այլ կարևոր ռեսուրսների ցանկը՝ թարգմանված հայերեն:

Մեր ծառայությունների մասին հարցերի դեպքում և լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար կապ հաստատեք ծրագրի հետ և պահանջեք հայախոս թարգմանչի՝ ձեզ համար անվճար հիմունքներով:

Հնարավոր է՝  անհրաժեշտ լինի ներբեռնել Adobe Reader-ի (միայն անգլերեն) անվճար տարբերակը՝ հղված փաստաթղթերը դիտելու և տպելու համար:

Գործազրկության ապահովագրություն

Գործազրկության ապահովագրությունը ծրագիր է, որը ֆինանսվորվում է գործատուների կողմից: Ծրագիրը տրամադրում է կարճաժամկետ նպաստների վճարում այն աշխատողներին, ովքեր կորցրել են իրենց աշխատանքը կամ ում աշխատանքային ժամերը կրճատվել են՝ ոչ իրենց մեղավորությամբ: Գործազրկության մասին ավելին իմանալու համար այցելեք «Դիմել գործազրկության նպաստի համար՝ ընդհանուր ակնարկ»(միայն անգլերեն) բաժինը:

Ծանոթագրություն. Եթե դուք դիմում եք գործազրկության նպաստ ստանալու համար, տեղեկացրեք ձեր նախընտրելի բանավոր և գրավոր լեզվի մասին: Մենք դա կգրանցենք, որպեսզի արդյունավետ լեզվական օգնություն տրամադրենք անվճար հիմունքներով:

Այստեղ կարող եք գտնել փաստաթղթեր, որոնք թարգմանված են հայերեն: Հասանելի փաստաթղթերը դիտելու համար այցելեք «Գործազրկության ապահովագրություն՝ ձևաթղթեր և հրապարակումներ» (միայն անգլերեն) բաժին:

Լրացնելու համար ձևաթղթեր

Գործազրկության ապահովագրության պատասխան նամակ (DE 120Z/A)

Ծանուցում Դաշնային աղետների հետևանքով գործազրկության աջակցության (DUA) մասին (DE 429DUA/A)

Զբաղվածության զարգացման վարչության բողոքարկման ձևաթուղթ (DE 1000M/A)
DE 1000M/A-ն կարող է օգտագործվել հայցվորների և գործատուների կողմից՝ վարչության կողմից ընդունված՝ պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու համար:

Խտրականության վերաբերյալ բողոքի ձև (DE 8498/A)

Նմուշային ձևաթղթեր՝ միայն դիտելու համար

Գործազրկության ապահովագրության տրամադրման մասին ծանուցում (DE 429Z/A)
Հայցվորներին տրամադրում է նրանց հայցի մասով դրամական գումարի և պահանջներին համապաասխանելու վերաբերյալ կոնկրետ տեղեկատվություն:

Վճռի և/կամ որոշման մասին ծանուցում (DE 1080CZ/A)
Փոստով ուղարկվում է գործատուներին և/կամ հայցվորներին:  Պարունակում է հայցվորի՝ նպաստներ ստանալու համապատասխանության մասին տեղեկատվություն:

Վճռի մասին ծանուցում (DE 1080MON/A)
 Փոստով ուղարկվում է հայցվորներին՝ տեղեկացնելու համար այն մասին, որ նրանք չեն համապատասխանում գործազրկության ապահովագրություն ստանալու պահանջներին, ինչպես նաև տեղեկատվություն նրանց բողոքարկման իրավունքների մասին:

Ծանուցում գործազրկության ապահովագրության հայց ներկայացնելու մասին (հայցվոր) (DE 1101CLMT/A)
Հայցվորներին տրամադրում է նրանց հայցի մասին տեղեկատվության պատճենը՝ մշակված վարչության կողմից: Այս ծանուցումը նաև տեղեկացնում է հայցվորներին սխալների և/կամ բացթողումների ուղղման իրենց իրավունքի մասին, ինչպես նաև պարունակում հրահանգներ վարչության հետ կապ հաստատելու մասով:

Գործազրկության ապահովագրության դիմում (DE 1101I/A)
Սա գործազրկության նպաստի նմուշային դիմում է՝ օգնելու հայցվորներին, ում նախընտրելի լեզուն հայերենն է: DE 1101I-ն կարող է միայն տպվել և լրացվել անգլերենով կամ իսպաներենով, և ֆաքսով կամ փոստով ուղարկվել EDD գործազրկության նպաստներին դիմելու համար: Դուք կարող եք գտնել դիմումն անգլերենով կամ իսպաներենով՝ այցելելով «Գործազրկության ապահովագրություն՝ ձևաթղթեր և հրապարակումներ» (միայն անգլերեն) բաժին:

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՅՑԻ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ (DE 1101ER/A)

Գործազրկության ապահովագրության դիմում աղետների դեպքում գործազրկության աջակցության համար (DUA) (DE 1101ID/A)
Սա գործազրկության նպաստի նմուշային դիմում է՝ օգնելու հայցվորներին, ում նախընտրելի լեզուն հայերենն է: Այս դիմումը ներառում է լրացուցիչ ձևաթուղթ աղետների դեպքում գործազրկության աջակցության (DUA) համար, եթե դուք գործազուրկ կամ մասամբ գործազուրկ եք աղետի պատճառով: DE 1101ID-ն կարող է միայն տպվել և լրացվել անգլերենով կամ իսպաներենով, և ֆաքսով կամ փոստով ուղարկվել EDD գործազրկության նպաստներին դիմելու համար: Դուք կարող եք գտնել դիմումն անգլերենով կամ իսպաներենով՝ այցելելով «Գործազրկության ապահովագրություն՝ ձևաթղթեր և հրապարակումներ» (միայն անգլերեն) բաժին:

Ժամադրության մասին ծանուցում (DE 1106Z/A)

Հետվճարի պարգևի մասին տեղեկատվության հարցում (DE 1200/A)

Ինքնության ստուգման հարցում (DE 1326C/A)
Ծանուցում, որը տեղեկացնում է հայցվորին, որ վարչությանը չի հաջողվում ստուգել նրա ինքնությունը, և պետք է տրամադրվեն անձը հաստատող փաստաթղթեր:

Ինքնության ստուգման համար ընդունելի փաստաթղթեր (DE 1326CD/A)
Ինքնության ստուգման համար ընդունելի փաստաթղթերի ցանկ:

Հնարավոր գերավճարի մասին ծանուցում (DE 1447/A)
Փոստով ուղարկվում է հայցվորներին: Պարունակում է տեղեկատվություն հնարավոր գերավճարի մասին, երբ հայցվորին կարող էին գերավճարվել գործազրկության ապահովագրության (UI, Unimployment Insurance) նպաստներ:

Պատասխան հնարավոր գերավճարի և կեղծ հայտարարության համար տույժի (DE 1447CO-BZ/A)

Հնարավոր գերավճարի և կեղծ հայտարարության համար տույժի մասին ծանուցում (DE 1447CO-AZ/A)

Նպաստների մերժման և գերավճարի մասին ծանուցում (DE 1480Z/A)

Կրճատված եկամուտների մասին ծանուցում (DE 2063/A)

Շարունակական հայցի ձևաթուղթ (DE 4581CTO/A)
Սա շարունակական հայցի ձևանմուշ է՝ օգնելու հայցվորներին հաստատել UI նպաստները: Սա միայն նմուշ է և չի կարող տպվել ու փոստով ուղարկվել EDD: Կապ հաստատեք EDD-ի հետ (միայն անգլերեն), եթե ձեզ պետք է UI նպաստները հաստատելու համար ձեզ տրված ձևաթղթի փոխարինում:

Գործազրկության ապահովագրության նպաստների պահանջներին համապատասխանելու հարցազրույցի մասին ծանուցում (DE 4800/A)
Հայցվորներին ուղարկվող ծանուցում, որը պարունակում է գործազրկության ապահովագրության նպաստների պահանջներին համապատասխանելու մասով հեռախոսով հարցազրույցի անսաթիվն ու ժամը:

Իրավասության ուսումնասիրության ընթացքում պայմանական վճարի մասին ծանուցում (DE 5400E/A)

ՎԵՐԱԴԱՐՁՎԱԾ EDD DEBIT CARD (DE 5613/A)

Զբաղվածության զարգացման վարչության (Employment Development Department, EDD) հաճախորդի հաշվեհամար (DE 5614/A) 

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՎՈՂ ՈՐՈՇՄԱՆ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ (DE 6315/A)

Բողոքարկման ընթացքում Գործազրկության ապահովագրության նպաստներ ստանալու իրավունքի մասին ծանուցում (DE 6315CC/A)

Աշխատանքի համար գրանցվելու պահանջի մասին ծանուցում (DE 8405/A)
Տեղեկացնում է գործազրկության ապահովագրության հայցվորներին, որ նրանք պետք է գրանցվեն աշխատանքի համար՝ օգտագործելով CalJOBSSM  21 օրվա ընթացքում:

Աղետների ժամանակ գործազրկության աջակցության որոշման մասին ծանուցում (DE 8598DUA-D/A)

Գործազրկության ապահովագրության նպաստներ. Ինչ է պետք իմանալ (DE 1275B/A)
Օգնում է հայցվորներին հասկանալ համապատասխանության պահանջները, որոնք պետք է պահպանել UI նպաստներ ստանալու համար:

Ձեր նպաստի համար՝ Կալիֆոռնիայում գործազուրկների համար ծրագրեր (DE 2320/A)
Նկարագրում է EDD ծառայությունները և գործատուների կողմից տրվում է անհատներին:

Գործազրկության ապահովագրություն. հայցերի ներկայացում, վճարման մասին տեղեկատվություն, ընդհանուր տեղեկատվություն (DE 2320M/A)
Ինչպես ներկայացնել կամ վերաբացել գործազրկության ապահովագրության հայց, ստանալ վճարում կամ հայցի մասով ընդհանուր տեղեկատվություն և այլ ռեսուրսներ, որոնք հասանելի են Կալիֆոռնիայում Ամերիկայի աշխատանքի կենտրոնում (America’s Job Center of California):

Կալիֆոռնիայում վերապատրաստման նպաստներ ստանալու համար խորհուրդներ (DE 2332/A)
Կալիֆոռնիայում վերապատրաստման նպաստների (California Training Benefits, CTB) պահանջներին համապատասխանելու և հաստատելու գործընթացի կարճ ակնարկ:

Ինչպես տեղադրել UI OnlineSM հաշիվ (DE 2338H/A)

Կարևոր. UI OnlineSM (միայն անգլերեն) դեռ ամենաարագ մեթոդն է ձեր UI հայցը ներկայացնելու համար: Դուք կարող եք նաև հարցեր տալ ձեր հայցի մասին՝ օգտագործելով UI Online-ը՝ ընտրելով «Կապվել մեզ հետ» բաժինը ձեր գլխավոր էջի վերին հատվածում:

Ծանոթագրություն. Եթե դուք զանգ եք ստանում EDD-ից, ձեր զանգահարողի նույնացուցիչը կարող է ցույց տալ հետևյալ գրառումը՝ «St of CA EDD» (Կալիֆոռնիա նահանգի EDD) կամ UI հաճախորդների սպասարկման բաժնի համարը՝ 1-800-300-5616:

UI հաճախորդների սպասարկում 

Ստացեք օգնություն հայցի ներկայացման հարցով՝ հեռախոսով, ընդհանուր UI հարցեր, ինչպես նաև տեխնիկական օգնություն առցանց գրանցման, գաղտնաբառի վերակայման և EDD հաշվեհամարների հարցերով:

Ժամեր՝ առավոտյան ժամը 8-ից երեկոյան ժամը 7-ը (Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակ), երկուշաբթիից ուրբաթ՝ բացի պետական տոն օրերից (միայն անգլերեն):

Հեռախոսահամար՝

 • հայերեն: 1-855-528-1518
 • անգլերեն՝ 1-800-300-5616: Թարգմանչի հետ հայերեն խոսելու համար ձեր զանգի ընթացքում հարցում ներկայացրեք ներկայացուցչին:
 • Կալիֆոռնիայի զանգերի փոխանցման ծառայություն (711).  Տրամադրեք UI համարը (1-800-300-5616) օպերատորին
 • TTY-հեռատիպ՝ 1-800-815-9387

UI ավտոմատացված ինքնասպասարկման գիծ 

Ստացեք տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես ներկայացնել նոր հայց կամ վերաբացել գոյություն ունեցող հայցը, ինչպես նաև տրված վերջին վճարման մասին: Դուք կարող եք նաև հաստատել նպաստների ստացումը՝ օգտագործելով EDD Tele-CertSM, պահանջել ձեր 1099G հարկային տեղեկատվության պատճենները և գտնել ձեր տեղական՝ Կալիֆոռնիայում Ամերիկայի աշխատանքի կենտրոնը:

Ժամեր՝ օրը՝ 24 ժամ, շաբաթը՝ յոթ օր:

Հեռախոսահամար՝ 1-866-333-4606 (միայն անգլերեն):

Հաշմանդամության ապահովագրություն

Հաշմանդամության ապահովագրությունը (Disability Insurance, DI) աշխատակիցների աշխատավարձից պահումների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագիր է: Ծրագիրը տրամադրում է իրենց աշխատավարձը կորցրած աշխատողներին նպաստային վճարումներ, երբ նրանք չեն կարող աշխատել աշխատանքի հետ կապ չունեցող հիվանդության, վնասվածքի կամ հղիության պատճառով: Ավելին իմանալու համար այցելեք Հաշմանդամության ապահովագրության մասին բաժինը (միայն անգլերեն):

Այստեղ կարող եք գտնել փաստաթղթեր, որոնք թարգմանված են հայերեն: Բոլոր հասանելի փաստաթղթերը դիտելու համար այցելեք «Հաշմանդամության ապահովագրություն՝ ձևաթղթեր և հրապարակումներ» (միայն անգլերեն) բաժին:

Լրացուցիչ տեղեկատվության և գրասենյակների տեղակայումների ցանկի համար այցելեք «Պետական հաշմանդամության ապահովագրության գրասենյակների տեղակայումներ» (միայն անգլերեն) բաժինը։

ՀԱ ներկայացուցչի հետ կապ հաստատելու համար օգտագործեք ՀԱ-ի ավտոմատացված հեռախոսային տեղեկատվական համակարգը (միայն անգլերեն)․

 • Թարգմանիչ խնդրելու համար՝
  1. զանգահարեք 1-800-480-3287։
  2. ընտրեք անգլերեն։
  3. Ընտրեք ներկայացուցչի հետ խոսելու տարբերակը:
  4. Խնդրեք հայախոս թարգմանչի։
 • Կալիֆոռնիայի զանգերի փոխանցման ծառայություն (711)․ տրամադրեք ՀԱ-ի հեռախոսահամարը (1-800-480-3287) օպերատորին
 • Հեռատիպ՝ 1-800-563-2441

Ներկայացուցիչները հասանելի են առավոտյան ժամը 8-ից երեկոյան ժամը 5-ը (Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակ), երկուշաբթիից ուրբաթ՝ բացի պետական տոն օրերից (միայն անգլերեն)։

Կարևոր․ Առցանց ՊՀԱ-ն ձեր ՀԱ հայցի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելու և ստանալու ամենաարագ ճանապարհն է: Օգտագործելով Առցանց ՊՀԱ-ն (միայն անգլերեն), դուք կարող եք գաղտնի հարցեր տալ ձեր հայցի վերաբերյալ և ուղղակի պատասխան ստանալ։ Ձեր գլխավոր էջից՝

 1. ընտրեք ձեր ընթացիկ հայցի Հայցի նույնացուցիչը։
 2. Ընտրեք Հայցի թարմացման հարցում կատարել Հայցի վերաբերյալ տեղեկատվության բաժնում։
 3. Բացվող ընտրացանկից ընտրեք Հարցման տեսակը, այնուհետև ընտրեք Հաջորդը։
 4. Ավելացրեք ձեր կոնկրետ հարցը ձեր հայցին։

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար այցելեք «Հաշմանդամության ապահովագրություն» (միայն անգլերեն) բաժինը։

Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդ

Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդը (ԸՎԱ) տրամադրում է նպաստային վճարումներ այն մարդկանց, ում անհրաժեշտ է արձակուրդ վերցնել աշխատանքից՝ ծանր հիվանդ ընտանիքի անդամին խնամելու, նոր երեխայի մասին հոգ տանելու կամ ընտանիքի անդամի զինվորական ծառայության հետ կապված որակավորման միջոցառմանը մասնակցելու համար: Ավելին իմանալու համար այցելեք «Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդ» (միայն անգլերեն) բաժինը։

Այստեղ կարող եք գտնել փաստաթղթեր, որոնք թարգմանված են հայերեն: Բոլոր հասանելի փաստաթղթերը դիտելու համար այցելեք «Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդ՝ ձևաթղթեր և հրապարակումներ» (միայն անգլերեն) բաժինը։ 

Ծանուցում աշխատակիցների համար (DE 1857A/A)

Ծանոթագրություն․ Այս պաստառը պետք է հրապարակվի այն աշխատակիցների աշխատավայրում, որոնք ապահովագրված են Գործազրկության ապահովագրությամբ և ՊՀԱ-ով:

Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդի (ԸՎԱ) մասով նպաստների համար հայցի ձևաթուղթը լրացնելու ուղեցույց (DE 2475/A)

Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդ (DE 2511/A)
Ծանոթագրություն․ Գործատուներից պահանջվում է տրամադրել Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդի բրոշյուր միայն նոր աշխատակիցներին և այն անձանց, ովքեր խնդրում են արձակուրդ՝ ծանր հիվանդ ընտանիքի անդամին խնամելու կամ նոր երեխայի մասին հոգ տանելու համար: Այս բրոշյուրները կարող են ներբեռնվել և տրամադրվել աշխատակիցներին որպես պաշտոնական ծանուցումներ:

Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդի վերաբերյալ թռուցիկ (DE 8519/A)

Լրացուցիչ տեղեկատվության և գրասենյակների տեղակայումների ցանկի համար այցելեք «Պետական հաշմանդամության ապահովագրության գրասենյակների տեղակայումներ» (միայն անգլերեն) բաժինը։

ԸՎԱ ներկայացուցչի հետ կապ հաստատելու համար օգտագործեք ԸՎԱ-ի ավտոմատացված հեռախոսային տեղեկատվական համակարգը (միայն անգլերեն)․

 • հայերեն՝ 1-866-627-1567
 • անգլերեն՝ 1-877-238-4373։ Եթե զանգահարում եք անգլերեն լեզվով հեռախոսագծին, կարող եք խոսել թարգմանչի հետ՝ հետևելով ստորև քայլերին՝
  • ընտրեք անգլերեն։
  • Ընտրեք ներկայացուցչի հետ խոսելու տարբերակը:
  • Խնդրեք հայախոս թարգմանչի։
 • Կալիֆոռնիայի զանգերի փոխանցման ծառայություն (711)․ տրամադրեք ԸՎԱ-ի հեռախոսահամարը (1-877-238-4373) օպերատորին
 • Հեռատիպ՝ 1-800-445-1312

Ներկայացուցիչները հասանելի են առավոտյան ժամը 8-ից երեկոյան ժամը 5-ը (Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակ), երկուշաբթիից ուրբաթ՝ բացի պետական տոն օրերից (միայն անգլերեն)։

Կարևոր․ Դուք կարող եք ԸՎԱ-ի վերաբերյալ հարց տալ՝ այցելելով Հարցնել EDD-ին (միայն անգլերեն)։

 1. Ընտրեք Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդ կատեգորիան։
 2. Ընտրեք Այլ հարցումներենթակատեգորիան։
 3. Ընտրեք Այլ (հարցեր)թեման։

Ավելին իմանալու համար այցելեք «Ընտանեկան հանգամանքներով պայմանավորված վճարովի արձակուրդ»(միայն անգլերեն) բաժինը։

Նպաստների գերավճարներ

Նպաստների գերավճարն այն դեպքն է, երբ դուք ստանում եք գործազրկության, հաշմանդամության կամ Վճարովի ընտանեկան արձակուրդի (Paid Family leave, PFL) նպաստներ, որոնք իրավասու չեք ստանալու: Կարևոր է մարել գերավճարները՝ հավաքագրումից և իրավական հետևանքներից խուսափելու համար: Ստեղծեք myEDD հաշիվ՝ Նպաստների գերավճարի ծառայություններ մուտք գործելու համար՝ ձեր գերավճարը առցանց հարմար և անվտանգ կառավարելու միջոց:

Նշում․ Նպաստների գերավճարի ծառայությունները հասանելի են միայն անգլերենով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք Նպաստների գերավճարներ և տույժեր (Հասանելի է միայն անգլերենով և իսպաներենով):

Սովորական աշխատանքային ժամերին կապվեք Նպաստների գերավճարների հավաքագրման բաժնի հետ՝ 1-800-676-5737 (անգլերեն) հեռախոսահամարով և պահանջեք պարսկախոս բանավոր թարգմանիչ: Մենք կարող ենք օգնել ձեզ հետևյալ հարցերում․

Կարող եք նաև այցելել Հարցնել EDD-ին  ՝ ձեր փոստային հասցեն կամ հեռախոսահամարը փոխելու համար։

Ներկայացուցիչները հասանելի են առավոտյան 8:00-ից մինչև 17:00-ն (Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով), երկուշաբթիից ուրբաթ, բացառությամբ  պետական տոնական օրերի: Մեր երկլեզու անձնակազմը և մատակարարները կարող են օգնել ձեզ անվճար տրամադրել գրավոր և բանավոր թարգմանչական ծառայություններ ավելի քան 100 լեզուներով:

Աշխատավարձի հարկ

Մենք կառավարում ենք Կալիֆոռնիայի աշխատավարձի հարկի մասով ծրագրերն ու տրամադրում մի շարք ռեսուրսներ և ուղեցույցներ՝ գործատուներին աջակցելու համար: Ավելին իմանալու համար այցելեք «Աշխատավարձի հարկեր» (միայն անգլերեն) բաժինը։

Ներկայումս մենք չունենք հայերեն թարգմանված փաստաթղթեր։ Մենք կտրամադրենք թարգմանված փաստաթղթերը, երբ դրանք հասանելի դառնան։ Բոլոր հասանելի փաստաթղթերը դիտելու համար այցելեք «Աշխատավարձի հարկեր՝ ձևաթղթեր և հրապարակումներ» (միայն անգլերեն) բաժինը։

Աշխատավարձի հարկերի հարցերով ներկայացուցչի հետ կապ հաստատելու կամ  Ավտոմատացված հեռախոսային տեղեկատվական համակարգն (միայն անգլերեն) օգտագործելու համար՝

 • անգլերեն․ զանգահարեք 1-888-745-3886 և խնդրեք հայալեզու թարգմանչի։
 • Կալիֆոռնիայի զանգերի փոխանցման ծառայություն (711)․ տրամադրեք Աշխատավարձի հարկերի հարցերով աջակցման հեռախոսահամարը (1-888-745-3886) օպերատորին
 • Հեռատիպ՝ 1-800-547-9565

Նպաստների գերավճարման հետ կապված հարցերի դեպքում կապ հաստատեք Նպաստների գերավճարման հավաքագրման բաժնի հետ 1-800-676-5737 (միայն անգլերեն) հեռախոսահամարով և խնդրեք հայալեզու թարգմանչի։

Ներկայացուցիչները հասանելի են առավոտյան ժամը 8-ից երեկոյան ժամը 5-ը (Խաղաղօվկիանոսյան ժամանակ), երկուշաբթիից ուրբաթ՝ բացի պետական տոն օրերից (միայն անգլերեն)։

Լրացուցիչ տեղեկատվության և գրասենյակների տեղակայումների ցանկի համար, այցելեք «Կապ հաստատել Աշխատավարձի հարկերի հարցերով բաժնի հետ» (միայն անգլերեն)։ Այցելեք Գրասենյակի տեղորոշիչ (միայն անգլերեն) ձեր մոտակայքում գտնվող՝ զբաղվածության հարկային մարմին գտնելու համար:

Աշխատանքներ և վերապատրաստում

Կալիֆոռնիայում Ամերիկայի աշխատանքի կենտրոններիSM միջոցով մենք մատուցում ենք մի շարք աշխատանքի և վերապատրաստման ծառայություններ, որոնք օգնում ենք աշխատանք փնտրողներին, աշխատանքից հեռացված աշխատողներին, գործատուներին և այլն: Ավելին իմանալու համար այցելեք «Աշխատանքներ և վերապատրաստում» (միայն անգլերեն) բաժինը։

Ներկայումս մենք չունենք հայերեն թարգմանված փաստաթղթեր։ Մենք կտրամադրենք թարգմանված փաստաթղթերը, երբ դրանք հասանելի դառնան։ Բոլոր հասանելի փաստաթղթերը դիտելու համար այցելեք «Աշխատանքներ և վերապատրաստում՝ ձևաթղթեր և հրապարակումներ» (միայն անգլերեն) բաժինը։

Կալիֆոռնիայում Ամերիկայի աշխատանքի կենտրոն 

Այցելեք Գրասենյակի տեղորոշիչ (միայն անգլերեն)՝ ձեր մոտակայքում գտնվող Կալիֆոռնիայում Ամերիկայի աշխատանքի կենտրոնի հետ կապ հաստատելու համար։  Աշխատուժի ծառայությունների մասին ընդհանուր տեղեկատվության համար.

 • անգլերեն․ զանգահարեք 1-916-654-7799 և խնդրեք հայալեզու թարգմանչի։
 • Կալիֆոռնիայի զանգերի փոխանցման ծառայություն (711)․ տրամադրեք Աշխատուժի ծառայությունների հեռախոսահամարը (916-654-7799) օպերատորին

Աշխատանք գտնելու, թափուր աշխատատեղ տեղադրելու և առցանց զբաղվածության այլ ծառայություններ զննարկելու համար այցելեք CalJOBSSM (միայն անգլերեն)։ Աջակցության համար զանգահարեք CalJOBS՝ հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 1-800-758-0398։

Աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն

Աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հետ կապված հարցերի, մեկնաբանությունների կամ առաջարկությունների համար.

 • անգլերեն․ զանգահարեք 916-262-2162 և խնդրեք հայալեզու թարգմանչի։
 • անգլերեն ֆաքս՝ 916-651-5784
 • Կալիֆոռնիայի զանգերի փոխանցման ծառայություն (711)․ տրամադրեք Աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հեռախոսահամարը (916-262-2162) օպերատորին

Ծանոթագրություն․ Մենք առաջարկում ենք աշխատաշուկայի վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ՝ օգնելու համար աշխատուժի գործընկերներին և գործատուներին գտնել, հասանելիություն ստանալ և օգտագործել աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ու ծառայությունները: Դիտեք «Աշխատաշուկայի խորհրդատուները՝ ըստ երկրի (PDF)» (միայն անգլերեն) բաժինը ՝Կալիֆոռնիայում աշխատաշուկայի խորհրդատուների հեռախոսահամարների և էլ.փոստերի ցուցակի համար:

EDD-ի գլխավոր էջը

Մեր կայքը թարգմանված չէ հայերեն: Կա հնարավորություն անցնելու EDD-ի գլխավոր էջին (միայն անգլերեն) և օգտագործել Google Translate™ գործառույթը, որը գտնվում է գլխավոր էջի ստորին հատվածում՝ «Թարգմանություն» բաժնի ներքո:

Կարևոր ՝ The Google TranslateSM գործառույթը տրամադրված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար: Թարգմանությունը կարող է ոչ ճշգրիտ լինել: Օգտագործեք այն որպես մոտավոր կողմնորոշում տվող գործիք: Մենք չենք կարող երաշխավորել այս գործառույթի թարգմանության ճշգրտությունը, և այդ պատճառով պատասխանատվություն չենք կրում ցանկացած ոչ ճշգրիտ տեղեկատվության կամ դրա օգտագործումից առաջացող՝ էջի ձևաչափման փոփոխության համար: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար ծանոթացեք «Google Translate-ի պատասխանատվությունից հրաժարում» բաժնին: