Archived News Releases 2022

Զբաղվածության զարգացման վարչությունը (Employment Development Department, EDD) այսօր հայտարարեց, որ հասել է նշանակալից համաձայնության Կալիֆոռնիայի տարբեր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, որը կխթանի հաճախորդների բազմալեզու սպասարկումը գործազրկության նպաստների համար:

Published:

Hôm nay, Bộ Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department, EDD) thông báo rằng họ đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với đại diện của các cộng đồng đa dạng trên toàn tiểu bang California nhằm thúc đẩy dịch vụ khách hàng trợ cấp thất nghiệp đa ngôn ngữ.

Published:

The California Employment Development Department (EDD) announced today it has awarded $11.5 million in Equity and Special Populations (ESP) grant funds to 19 organizations that will help underserved job seekers find careers. The ESP program will accelerate the deployment of workforce development resources to populations throughout California that have historically faced significant barriers to employment and community services.

Published: